Τρόφιμα PDF Print E-mail

Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους της ελληνικής αλλά και παγκόσμιας οικονομίας. Στην παρούσα θεματική ενότητα περιλαμβάνονται σεμινάρια επιμόρφωσης υφιστάμενων ή υποψήφιων στελεχών του αγροδιατροφικού τομέα, σε αντικείμενα αιχμής για τις ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

Στόχος των σεμιναρίων είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η ανακάλυψη νέων άγνωστων πτυχών του τομέα και η ενίσχυση του βιογραφικού με προσόντα σημαντικά για την αγορά. Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναζητήσουν και εργαστούν σε ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων ή/και να βελτιώσουν τη θέση της επιχείρησής τους.Τα προσφερόμενα μαθήματα σε αυτή τη θμεατική ενότητα είναι:

Prev Next

ISO 14001 και Περιβαλλοντική Ασφάλεια

ISO 14001 και Περιβαλλοντική Ασφάλεια

Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος έχουν οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος ως άμεσο αποτέλεσμα της λειτουργίας τους υιοθετώντας ποικίλες...

Περισσότερα

Σεμινάριο Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊό…

Σεμινάριο Πιστοποίησης Βιολογικών  Προϊόντων

Η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, η διατάραξη της ισορροπίας των αγροοικοσυστημάτων, τα διατροφικά σκάνδαλα (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια στα βοοειδή, διοξίνες στα τρόφιμα, υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα)...

Περισσότερα

Σεμινάριο ISO 9001 & Διαχείριση Ποιότητα…

Σεμινάριο ISO 9001 & Διαχείριση Ποιότητας

Το κυριότερο κριτήριο για την ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση του πελάτη. Το ISO 9001 περιλαμβάνει τις ειδικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει...

Περισσότερα

Εφαρμοσμένο HACCP (επιπέδου 2)

Εφαρμοσμένο HACCP (επιπέδου 2)

Η εφαρμογή του συστήματος H.A.C.C.P. αποσκοπεί στην πρόληψη των κινδύνων και στην προληπτική διαχείριση θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Σκοπός της εφαρμογής του συστήματος H.A.C.C.P. είναι...

Περισσότερα

Σεμινάριο ΙSO 22000 & H.A.C.C.P

Σεμινάριο ΙSO 22000 & H.A.C.C.P

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και αποτελεί το...

Περισσότερα

Σεμινάριο Ποιότητας Ελαιολάδου

Σεμινάριο Ποιότητας Ελαιολάδου

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε ή λέμε ότι η Ελλάδα παράγει ποιοτικό ελαιόλαδο. Τα στοιχεία δείχνουν όμως ότι παρά το μεγάλο όγκο παραγωγής σε ελαιόλαδο και την παγκόσμια...

Περισσότερα

Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων …

Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων Ι: H.A.C.C.P

H Bιομηχανία Tροφίμων συνιστά έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της οικονομίας, δείχνοντας αντοχές στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Ταυτόχρονα, ο ισχυρός ανταγωνισμός καθιστά επιβεβλημένο τον καθορισμό προτύπων και διαδικασιών που θα...

Περισσότερα

 

.
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!