Ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε;

Ποιο μάθημα θα σας ενδιέφερε να παρακολουθήσετε;
Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων
187  68.8%
Προβολή και Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων
85  31.3%

Number of Voters  :  272
First Vote  :  Friday, 27 January 2012 13:45
Last Vote  :  Friday, 11 May 2018 11:49