Ποιο μάθημα θα είχε ενδιαφέρον για εσάς να το παρακολουθήσετε;

Ποιο μάθημα θα είχε ενδιαφέρον για εσάς να το παρακολουθήσετε;
Καλλιέργεια Ιπποφαούς
385  29.1%
Αμπελουργία
351  26.5%
Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
184  13.9%
Πτηνοτροφία
169  12.8%
Ιχθυοκαλλιέργειες
127  9.6%
Αρδεύσεις
108  8.2%

Number of Voters  :  1324
First Vote  :  Friday, 27 January 2012 13:46
Last Vote  :  Tuesday, 27 August 2019 11:47