Ποιο μάθημα θα είχε ενδιαφέρον για εσάς να το παρακολουθήσετε;

Ποιο μάθημα θα είχε ενδιαφέρον για εσάς να το παρακολουθήσετε;
Περιβαλλοντική Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων
39  38.2%
Διαχείριση και Διατήρηση του Περιβάλλοντος
26  25.5%
Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
21  20.6%
Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών
16  15.7%

Number of Voters  :  102
First Vote  :  Tuesday, 13 March 2012 21:06
Last Vote  :  Thursday, 16 February 2017 11:36