Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας PDF Print E-mail
eisagwgi_sta_systhmata_ diaxeirishs_poiothtas

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 7 ώρες

1η διάλεξη: Τι είναι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας;

Όσο πιο εντυπωσιακός είναι ο τίτλος τόσο πιο συγκεχυμένη είναι η κατάσταση. Γίνεται μια σαφής αναφορά με παραδείγματα από τον αγροτικό τομέα.

2η διάλεξη: Τα πρότυπα και οι πιστοποιήσεις στη γεωργία.

Εθνικά και κοινοτικά πρότυπα, υποχρεωτικά και προαιρετικά πρότυπα, δημόσια και ιδιωτικά πρότυπα, πιστοποίηση προϊόντος ή πιστοποίηση συστήματος;

3η διάλεξη: Γενικές αρχές που διέπουν τα συστήματα διαχείρισης.

Οι 8 αρχές που καθορίζει ο ISO προσαρμοσμένες στον αγροδιατροφικό τομέα, με παραδείγματα.

4η διάλεξη: Ο ρόλος των επιθεωρήσεων

Για ποιο λόγο γίνονται επιθεωρήσεις στα συστήματα παραγωγής που υπόκεινται στον έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας; Αναφορά σε πραγματικά παραδείγματα επιθεώρησης στον αγροτικό τομέα.

5η διάλεξη: Ο κύκλος του Demming (Plan-Do-Study-Act)

Το τετράπτυχο που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του συστήματος παραγωγής το οποίο εποπτεύεται από το σύστημα διαχείρισης. Παραδείγματα από τον γεωργικό τομέα.

6η διάλεξη: Σκοπός εφαρμογής των συστημάτων διαχείρισης

Γιατί τελικά οι επιχειρήσεις υιοθετούν ένα ΣΔ; Μπορεί να το υιοθετήσει μια γεωργική εκμετάλλευση;

7η διάλεξη: Μέσα αξιολόγησης και βελτίωσης των ΣΔ

Οι 8 παράμετροι αυτό-αξιολόγησης του ΣΔ σε μια ενδελεχή ανάλυση. Με παραδείγματα από τον γεωργικό τομέα.

8η διάλεξη: Καθορισμός στόχων μέσω των ΣΔ

Η διαδικασία καθορισμού στόχων δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση! Πρέπει να βασίζεται στα βήματα: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ

9η διάλεξη: Οι δείκτες μέτρησης απόδοσης στη γεωργία

Εξειδικεύοντας στις παραμέτρους που διαμορφώνουν τα εργαλεία εκτίμησης της γεωργικής εκμετάλλευσης

10η διάλεξη: Δείκτες παραγωγικότητας

Μετράμε τους δείκτες που θα δείξουν το επίπεδο παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης!

11η διάλεξη: Δείκτες διαχείρισης

Ποιοι είναι οι δείκτες που θα μας επιτρέψουν να διαχειριστούμε καλύτερα την γεωργική εκμετάλλευση;

12η διάλεξη: Δείκτες χρηματοδότησης

Πως μετράω την οικονομική βιωσιμότητα μιας γεωργικής εκμετάλλευσης;

13η διάλεξη: Δείκτες καταγραφών

Η ραχοκοκαλιά των συστημάτων διαχείρισης είναι η καταγραφή όλων των γεγονότων! Ποιες είναι οι θεμελιώδεις πληροφορίες για μια γεωργική επιχείρηση;

14η διάλεξη: Επίτευξη στόχων μέσω των ΣΔ

Ανάπτυξη των βασικών εργαλείων επίτευξης των καθορισμένων στόχων

15η διάλεξη: Κόστος παραγωγής και ΣΔ

Μια ρεαλιστική προσέγγιση περιορισμού του κόστους παραγωγής με τη βοήθεια ενός συστήματος διαχείρισης (ή αλλιώς ξεχάστε το κιλό ανά στρέμμα)

16η διάλεξη: Οργάνωση παραγωγής μέσω ΣΔ

Τα ζητήματα σε 5 βήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύμβουλος ποιότητας σε σχέση με την οργάνωση παραγωγής μιας ελληνικής γεωργικής εκμετάλλευσης

17η διάλεξη: Ολική Ποιότητα

Οι άξονες και τα συστατικά της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας

18η διάλεξη: Χρήση εργαλείων ποιότητας_Ι

Τα 7 κλασικά εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας

19η διάλεξη: Χρήση εργαλείων ποιότητας ΙΙ

Τα 7 σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της ποιότητας

<20η διάλεξη: Το κόστος της ποιότητας

Απαντάμε στο κλασικό ερώτημα: πόσο κοστίζει η εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας;

21η διάλεξη: Ορισμός της ποιότητας

Τι είναι τελικά η ποιότητα; Ένα νόστιμο ή ένα βιολογικό προϊόν; Ή μήπως και τα δύο;

22η διάλεξη: Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών: βασικές διαφορές

Αλλιώς μετράμε την ποιότητα ενός φρούτου και αλλιώς την ποιότητα στην επικοινωνία της επιχείρησης

23η διάλεξη: Σχεδιασμός προϊόντος

Η Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας, το Σπίτι της Ποιότητας και η παραγωγή αιθέριων ελαίων! Πως θα διαμορφώσουμε το προϊόν ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας;

24η διάλεξη: Ποιοτικός έλεγχος

Οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου διαφοροποιούνται ανάλογα τη καλλιέργεια και το προϊόν. Ένα πλήρες παράδειγμα ποιοτικού ελέγχου σε φαρμακευτικά φυτά

25η διάλεξη: Διασφάλιση Ποιότητας

Η Διασφάλιση Ποιότητας ως εξέλιξη του ποιοτικού ελέγχου και η σημασία της στα γεωργικά προϊόντα

26η διάλεξη: Βελτίωση Ποιότητας

Αναλύοντας τα δεδομένα βελτιώνουμε το προϊόν... Με έμφαση στις καλλιεργητικές πρακτικές!

27η διάλεξη: Διακύμανση στην παραγωγή

Πως ένα από τα δομικά προβλήματα για τις εξαγωγές των ελληνικών γεωργικών προϊόντων μπορεί να λυθεί από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης;

28η διάλεξη: Τα 14 βήματα βελτίωσης της ποιότητας Ι

Η θεωρία του Philip Crosby προσαρμοσμένη στη γεωργική πράξη!

29η διάλεξη: Τα 14 βήματα βελτίωσης της ποιότητας ΙΙ

Η θεωρία του Philip Crosby προσαρμοσμένη στη γεωργική πράξη!

30η διάλεξη: Εγκαθιστώντας ένα ΣΔ

Η ανάλυση του μηχανισμού ένταξης ενός συστήματος διαχείρισης σε μια γεωργική (και όχι μόνο) εκμετάλλευση

31η διάλεξη: Ικανοποίηση πελατών Ι

Καθορισμός ικανοποίησης πελάτη, η επιχείρηση επηρεάζει τις προσδοκίες του πελάτη, Η ικανοποίηση πελατών από την οπτική γωνία της Διαχείρισης Ποιότητας, ο παράγοντας χρόνος κ.ο.κ

32η διάλεξη: Ικανοποίηση πελατών ΙΙ

Σχεδιασμός διαδικασίας μέτρησης ικανοποίησης πελατών, εργαλεία μέτρησης ικανοποίησης πελάτη, διαχείριση παραπόνων και εξαιρέσεων

33η διάλεξη: Αρμοδιότητες της διοίκησης

Χωρίς τη συμβολή της διοίκησης η αποτυχία του Συστήματος Διαχείρισης είναι σίγουρη:-(

34η διάλεξη: Εργαλεία επικοινωνίας

Πως αναπτύσσω και διατηρώ υψηλό επίπεδο εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας στην γεωργική εκμετάλλευση;

35η διάλεξη: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η οργάνωση της εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην εφαρμογή του ΣΔ

36η διάλεξη: Διαχείριση κινδύνου

Πως διαχειριζόμαστε το περιβάλλον της παραγωγικής διαδικασίας της γεωργικής επιχείρησης;

37η διάλεξη: Τεκμηρίωση ΣΔ

Η δομή της γραφειοκρατίας ενός τυπικού ΣΔ

38η διάλεξη: Το εγχειρίδιο ποιότητας Ι

Η δομή και συγγραφή του ανώτερου ιεραρχικά εγγράφου ενός ΣΔ

39η διάλεξη: Το εγχειρίδιο ποιότητας ΙΙ

Η δομή και συγγραφή του ανώτερου ιεραρχικά εγγράφου ενός ΣΔ

40η διάλεξη: Το εγχειρίδιο ποιότητας ΙΙΙ

Η δομή και συγγραφή του ανώτερου ιεραρχικά εγγράφου ενός ΣΔ

41η διάλεξη: Το εγχειρίδιο ποιότητας ΙV

Η δομή και συγγραφή του ανώτερου ιεραρχικά εγγράφου ενός ΣΔ

42η διάλεξη: Ιχνηλασιμότητα I

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος ιχνηλασιμότητας, εσωτερική & εξωτερική ιχνηλασιμότητα, αποτελεσματικότητα συστήματος, παράγοντες επίδρασης

43η διάλεξη: Ιχνηλασιμότητα II

Προϋποθέσεις, απαιτούμενες πληροφορίες, ανάκληση προϊόντος, υλοποίηση απαιτήσεων, εγκατάσταση & υλοποίηση συστήματος

44η διάλεξη: Ιχνηλασιμότητα III

Ανάπτυξη διαδικασιών ιχνηλασιμότητας, προκλήσεις στην εφαρμογή, οδηγίες εφαρμογής

45η διάλεξη: Εσωτερική επιθεώρηση

Διαδικασίες & απαιτήσεις εσωτερικής επιθεώρησης

46η διάλεξη: Εξωτερική επιθεώρηση

Επιθεωρήσεις 2ου & 3ου μέρους με παραδείγματα του γεωργικού τομέα

47η διάλεξη: Επιθεωρήσεις κατά ISO 22000

Διαδικασίες και απαιτήσεις επιθεώρησης κατά το πρότυπο ISO 22000

Εισηγητής: Δρ Ανδρέας Παπασταύρου

Αυτή την περίοδο το σεμινάριο παρέχεται μόνο στο πακέτο κατάρτισης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!