Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων Ι PDF Print E-mail

Το e-school by agronomist.gr θα διοργανώσει ένα νέο σεμινάριο με θέμα: «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων: Προσεγγίζοντας της αγορά των ΗΠΑ», τον Μάρτιο του 2014.


Οι περισσότεροι ειδικοί και μη, συμφωνούν στην εστίαση των προσπαθειών της πρωτογενούς παραγωγής ώστε να παράγονται ποιοτικά προϊόντα που θα κατακτήσουν τις διεθνείς αγορές. Αν και κατά καιρούς έρχονται στο φως της δημοσιότητας διάφορες αξιόλογες εξαγωγικές προσπάθειες, η πλειοψηφία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων δεν καταφέρνει να διοχετευτεί στις απαιτητικές αγορές του εξωτερικού.


Ποια είναι τα αίτια της αποτυχίας; Ποια είναι τα εμπόδια που συναντούν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα; Ποιοι είναι οι κανόνες και οι υποχρεώσεις; Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές ανά χώρα;


Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα καλύπτονται από το 12ωρο διαδικτυακό σεμινάριο του e-school by agronomist.gr, το οποίο θα διεξαχθεί σε 4 διαφορετικές συνεδρίες, διάρκειας 3 ωρών η καθεμία. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα του σεμιναρίου:


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικά θέματα εξαγωγών
Ενότητα 1: Οργάνωση και λειτουργία μιας εξαγωγικής επιχείρησης
Κάνοντας την αρχή. Στόχοι και εκτίμηση της επιχειρησιακής δράσης. Προκλήσεις και εμπόδια για τον εξαγωγέα. Αξιολόγηση ετοιμότητας επιχείρησης για εξαγωγές. Ένα πρακτικό τεστ. Δημιουργία επαφών. Ανάλυση αγοράς. Δυναμικό παραγωγής: είναι αρκετό για εξαγωγή;


Ενότητα 2: Παγκοσμιοποίηση
Τι σημαίνει; Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: σημασία, διαχείριση και ανάπτυξη. Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας  και οι έλληνες εξαγωγείς. Η επιχείρησή σας και οι Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας.


Ενότητα 3: Εκπόνηση εξαγωγικού πλάνου
Γιατί το χρειάζομαι; Επεκτείνοντας το επιχειρηματικό σχέδιο. Στοιχεία εξαγωγικού πλάνου.


Ενότητα 4: Ταυτοποίηση αγοράς-στόχο
Έρευνα για κατανόηση της διεθνούς αγοράς. Μεθοδολογίες διερεύνησης αγοράς.


Ενότητα 5: Φτάνοντας στους πελάτες
Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου. Τα πολλά P’s των διεθνών αγορών. Κατανοώντας και χτίζοντας το σχέδιο εξαγωγικού μάρκετινγκ. Τιμολόγηση. Προώθηση. Εργαλεία μάρκετινγκ.


Ενότητα 6: Διείσδυση στην αγορά-στόχο
Τρόποι διείσδυσης στις αγορές. Αναθεώρηση σχεδίου διείσδυσης. Επιλέγοντας μεσάζοντα!


Ενότητα 7: Παράδοση αγαθών
Κανόνες διεθνούς εμπορίου. Έγγραφα εξαγωγών. Μεσίτες και ναυλομεσιτείες. Συσκευασίες προϊόντων. Σήμανση προϊόντων. Ασφάλειες μεταφορών. Τελωνειακά και δασμολογικά ζητήματα. Παραδίδοντας προϊόντα και υπηρεσίες.


Ενότητα 8: Εκτίμηση απαιτούμενων οικονομικών πόρων για έναρξη εξαγωγών
Κατανόηση κινδύνων εξαγωγών. Μόχλευση κεφαλαίου. Που θα βρω κεφάλαια; Μέθοδοι συλλογής πληρωμών. Διασφάλιση μη πληρωμών.


Ενότητα 9: Τα ψιλά γράμματα
Κατανόηση συμβολαίων. Συμβόλαια για πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Διαπραγματεύσεις με επιχειρήσεις διαφορετικής κουλτούρας. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εκπλήρωση Διεθνών Προτύπων και Προδιαγραφών. Πνευματικά Δικαιώματα. Επίλυση διαφορών.


Ενότητα 10: e-commerce-Διαδικτυακές πωλήσεις
Κατανόηση ηλεκτρονικών πωλήσεων. Εφαρμογές και οφέλη. Τεχνικές απαραίτητες λεπτομέρειες. Εντοπισμός πελατών. Πληρωμές και υποστήριξη online πελατών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εξαγωγές στις ΗΠΑ

Ενότητα 1: Ελληνο-αμερικανικό εμπόριο και οικονομικές σχέσεις
Μετρώντας τα μεγέθη αγοράς. Κατανόηση αγοράς ΗΠΑ. Εμπόδια πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ. Παγκόσμια Αλυσίδα Αξίας και η αγορά των ΗΠΑ. Πηγές άντλησης πληροφοριών από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.


Ενότητα 2: Προετοιμάζοντας την επιχείρηση για τις ΗΠΑ
Υπάρχει αγορά για την επιχείρησή μου; Διερεύνηση ιδιαίτερων αγορών. Εκτίμηση ετοιμότητας επιχείρησης. Εκπόνηση εξαγωγικού πλάνου. Επιλογή αγοράς. Ανάπτυξη εξαγωγικού πλάνου μάρκετινγκ. Κυβερνητικές και μη κυβερνητικές υπηρεσίες.


Ενότητα 3: Διείσδυση στην επιλεγμένη αγορά
Απευθείας πώληση. Πληρωμές, πολιτική επιστροφών, εγγυήσεις. Πώληση με τη βοήθεια ενδιαμέσων καναλιών. Επιλογή και συνεργασία με μεσάζοντα. Συνεργάτες και επενδύσεις. Προμήθειες της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Παροχή υπηρεσιών.


Ενότητα 4: Νομικά και φορολογικά ζητήματα
Το νομοθετικό πλαίσιο ΕΕ-ΗΠΑ. Φόροι στις ΗΠΑ. Κανονισμοί κυρώσεων και ποινών. Συμβόλαια για εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Ασφαλιστικές συμβάσεις στις ΗΠΑ. Ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα.


Ενότητα 5: Χρηματοδότηση εξαγωγικής προσπάθειας
Τύποι και μέσα χρηματοδότησης. Χρηματοδότηση του αγοραστή μας (;). Τρόποι πληρωμών. Μείωση οικονομικών κινδύνων από μη πληρωμές. Μείωση οικονομικών κινδύνων μέσω ασφάλισης εξαγωγών. Διαφορετικά νομίσματα ($-€).


Ενότητα 6: Επιχειρηματική αποστολή στις ΗΠΑ
Τρόποι πρόσβασης στις ΗΠΑ. Περιορισμοί λόγω τρομοκρατίας. Καθεστώς επισκέψεων. Μεταφέροντας δείγματα και επιχειρηματικά δώρα. Διαχείριση προβλημάτων εισόδου.


Ενότητα 7: Σήμανση και τυποποίηση
Χώρα προέλευσης. Εναρμονισμένο Σύστημα Κωδικών (HS codes). Τεχνικοί κανονισμοί, πρότυπα και εκτίμηση συμμόρφωσης. Μέτρα Υγείας και Φυτοϋγείας του ΠΟΕ. Απαιτήσεις ετικέτας και σήμανσης αρχών των ΗΠΑ (FDA, USDA, FTC, EPA κ.ά.).


Ενότητα 8: Συσκευάζοντας και στέλνοντας τα προϊόντα
Βασικές απαιτήσεις συσκευασίας και αποστολής. Σημάνσεις φορτίου. Τρόποι αποστολής. Αναφέροντας το φορτίο σας στην Ελλάδα. Εξαγωγές υποκείμενες σε έλεγχο και απαγόρευση. Χρησιμοποιώντας ναυλομεσίτες. Ασφάλιση.


Ενότητα 9: Στο τελωνείο
Εκτελωνιστές. Εμπορική είσοδος αγαθών στις ΗΠΑ. Απαιτούμενα έγγραφα. Άτυπη είσοδος εμπορευμάτων στις ΗΠΑ. Δασμοί και ελαφρύνσεις. Ποινές και κατασχέσεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:Μια περίπτωση μελέτης-Εξαγωγή ελαιολάδου στις ΗΠΑ
Προφίλ καταναλωτών ελαιολάδου στις ΗΠΑ. Προτιμήσεις και τάσεις κατανάλωσης. Τι έχουν τα ανταγωνιστικά ελαιόλαδα που δεν έχει το δικό μου λάδι; Δυνατότητες διείσδυσης στην αγορά των ΗΠΑ. Βασικές εμπορικές απαιτήσεις ποσότητας και ποιότητας. Πως θα πείσω να αγοράσουν; Συμπεριφορά επιχείρησης μετά την επίτευξη συμφωνίας. Κανάλια διανομής και προώθησης. Κοστολόγηση εξαγωγικού σχεδίου στις ΗΠΑ.

*Σημείωση: το σεμινάριο θα επικαιροποιείται με επιπλέον ενότητες που θα αφορούν στην εξαγωγή νέων αγροτικών προϊόντων και αγορών.

 

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Δρ Ανδρέας Παπασταύρου, Γεωπόνος. Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία Eleftheria Ltd για τη συμβολή της στην εκπόνηση του σεμιναρίου.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, ώρα 11πμ-2μμ

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014, ώρα 11πμ-2μμ

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, ώρα 11πμ-2μμ

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, ώρα 11πμ-2μμ

 

Οι διαλέξεις θα βιντεοσκοπηθούν και είναι δυνατή η παρακολούθησή τους και μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας, οποιαδήποτε ημέρα και ώρα.

 

Ποιους αφορά

  • Παραγωγούς που ενδιαφέρονται να εξάγουν τα προϊόντα τους.
  • Εμπόρους τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.
  • Συμβούλους επιχειρήσεων.
  • Γεωπόνους και τεχνολόγους γεωπόνους.
  • Ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς.

 

Οφέλη παρακολούθησης

  • Κατανόηση του μηχανισμού των εξαγωγικών διαδικασιών.
  • Σωστή προετοιμασία σε πρωτογενές και δευτερογενές επίπεδο.
  • Μείωση των κινδύνων επένδυσης κεφαλαίου.
  • Κατανόηση της αγοράς ελαιολάδου των ΗΠΑ.

 

Κόστος συμμετοχής

40€ ανά Η/Υ για 12 ώρες διαλέξεων + σημειώσεις διαλέξεων.

 

Αίτηση έγγραφής

.
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!