Print

1. Γιατί να εγγραφώ στο e-school του Agronomist.gr;

Η εγγραφή στο e-school του Agronomist.gr προσφέρει μια μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα: την πλήρη και εφαρμόσιμη κατάρτιση σε θέματα που άπτονται της αγροτικής/γεωτεχνικής δραστηριότητας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της παρακολούθησης του e-school του Agronomist.gr είναι:

ü Η σύγχρονη και πρακτική προσέγγιση γεωτεχνικών εφαρμογών.

ü Η ενεργός συμμετοχή του σπουδαστή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ü Η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

ü Η συνεχής στήριξη του απόφοιτου στην επαγγελματική του εξέλιξη.


2. Η αποφοίτηση από το e-school του Agronomist.gr συνοδεύεται από κάποιο πιστοποιητικό;

Μετά το πέρας των μαθημάτων και την επιτυχή επίδοση στις διαδικασίες αξιολόγησης, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει το πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης. Το πιστοποιητικό αντιπροσωπεύει την ικανότητα και επάρκεια του απόφοιτου να ασκήσει αποτελεσματικά το αντικείμενο που διδάχθηκε στο e-school του Agronomist.gr

Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν επιτύχει προβιβάσιμη επίδοση έχει δικαίωμα να επαναλάβει τις απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση και να λάβει το πιστοποιητικό.

3. Πότε ολοκληρώνεται η εγγραφή στο e-school του Agronomist.gr;

Η εγγραφή στο e-school του Agronomist.gr ολοκληρώνεται με την καταβολή στην τράπεζα είτε ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων, είτε της 1ης δόσης εφόσον έχει προηγηθεί σχετική συμφωνία με το Agronomist.gr.


4. Πόσο χρόνο χρειάζομαι για την παρακολούθηση ενός μαθήματος;

Για κάθε μάθημα προσδιορίζεται ένα χρονικό διάστημα (σε ώρες) που αντιστοιχεί σε χρόνο παρακολούθησης μιας παραδοσιακής τάξης. Η διαφοροποίηση της εξ’ αποστάσεως κατάρτισης είναι ότι η παρακολούθηση εκ μέρους του εκπαιδευόμενου χαρακτηρίζεται από ευελιξία. Παρά ταύτα, για την αρτιότερη κατάρτισή του και τη διατήρηση της συνοχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο εκπαιδευόμενος πρέπει να τηρεί κάποιες προθεσμίες που θέτει ο εκπαιδευτής (υποβολή εργασιών, διαδικτυακές «συναντήσεις» κα.).


5. Πως εξασφαλίζεται η διδασκαλία της πρακτικής πλευράς των μαθημάτων;

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν είναι τίποτε άλλο παρά διάβασμα και απάντηση σε ερωτήσεις. Αυτή η αντίληψη ή αν έχετε σχετική εμπειρία στο παρελθόν είναι παρωχημένη και ατυχής. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση του Agronomist.gr αποτελεί ένα σημαντικό και ευέλικτο εργαλείο μάθησης και μπορεί να καλύψει το ίδιο επαρκώς το πρακτικό σκέλος σε σχέση με την παραδοσιακή εκπαίδευση.


Σκεφτείτε μόνο τα εξής:

α) Οι νέες τεχνολογίες (διαδίκτυο, πολυμέσα, online επικοινωνία κτλ) βοηθούν στην υπερπήδηση εμποδίων απομόνωσης και επικοινωνίας που αντιμετωπίστηκαν παλαιότερα με την εκπαίδευση από απόσταση.

β) Η παραδοσιακή διδασκαλία απαιτεί πολύ περισσότερους οικονομικούς πόρους ώστε να είναι υψηλής στάθμης.

γ) Οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και εκτίθενται σε συνεχή οπτική πληροφόρηση. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος με ελάχιστη επαφή με τον αγροτικό τομέα είναι πολύ εύκολο να κατανοήσει έννοιες που πραγματεύονται τα μαθήματα (είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα αναγνώρισης ενός φυτού ή ενός ζώου).

δ) Πρέπει να είστε ενήμεροι ότι καμία διδασκαλία στον κόσμο δεν διδάσκει τα πάντα. Οι σπουδές αποτελούν τη βάση και το πλαίσιο στο οποίο θα στηρίξετε τις επαγγελματικές σας προσπάθειες και την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας. Παρά ταύτα το Agronomist.gr είναι αρωγός των προσπαθειών σας και οι άνθρωποί του διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν και μετά την αποφοίτηση.

ε) Τα μαθήματα του e-school βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του εκπαιδευόμενου. Αυτό σημαίνει ότι ο σπουδαστής μέσω των εργασιών που αναλαμβάνει δοκιμάζει την ικανότητά του να εφαρμόζει όσα έχει διδαχθεί στο θεωρητικό κομμάτι. Η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Agronomist.gr ολοκληρώνει τη διαδικασία βελτιώνοντας τα όποια κενά μάθησης.

Ενδεικτικές εργασίες που ανατίθενται είναι η εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων, η επίσκεψη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, η δημιουργία συλλογών κ.ά.


6. Είμαι πρακτικό άτομο και δεν είμαι σίγουρος εάν η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες μου.

Ο προσανατολισμός των μαθημάτων του e-school του Agronomist.gr είναι πρακτικός και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να είναι συνδεδεμένος με την άμεση εφαρμογή των γνώσεων που θα λάβει ο σπουδαστής. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι η σωστή εφαρμογή της πράξης προαπαιτεί ένα ελάχιστο θεωρητικό υπόβαθρο και επιπλέον περιλαμβάνει στάδια. Η απόκτηση αυτοπεποίθησης για την πραγματική εφαρμογή είναι υπόθεση χρόνου και τριβής. Το σημαντικό για έναν σπουδαστή είναι να εμπιστεύεται τους εκπαιδευτές του, να μαθαίνει από αυτούς και να δοκιμάζει τις γνώσεις του χωρίς να φοβάται την αποτυχία. Η επίτευξη του στόχου δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.


7. Πως μπορεί κάποιος σπουδαστής που διαμένει σε απομονωμένες περιοχές να εφαρμόσει το πρακτικό σκέλος των μαθημάτων;

Η ομάδα του e-school του Agronomist.gr έχει σχεδιάσει τα μαθήματα ώστε να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για άτομα που ζουν σε απομονωμένες περιοχές αλλά και για άλλες απρόσμενες καταστάσεις (π.χ. νοσηλεία στο σπίτι). Για παράδειγμα η περιήγηση σε έναν χώρο εργασίας είναι δυνατόν να γίνει εικονικά μέσω του ιντερνέτ ή μέσω περιγραφών. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα ανάθεσης εργασίας που ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εκπληρώσει ανάλογα τους περιορισμούς που έχει (περιοχή, ασθένεια, αδυναμία μετακίνησης, κτλ). Σε κάθε περίπτωση το προσωπικό του Agronomist.gr είναι σε θέση να προσαρμόζει τη διαδικασία ανάληψης εργασιών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών.

 

 

 

 

 

 

.