Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων-Κατάρτιση PDF Print E-mail

Πολύ πιθανόν να ανήκεις σε εκείνους που κάποια στιγμή στη ζωή σου αναγκάστηκες να χρησιμοποιήσεις ένα γεωργικό φάρμακο, βλέποντας το αγαπημένο σου φυτό ή την καλλιέργεια στην οποία επένδυσες πολλά να καταστρέφεται.

Ακόμα πιο πιθανό είναι όμως να χρησιμοποίησες είτε λάθος φάρμακο, είτε να μην πήρες τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας σου ή της υγείας των δικών σου ανθρώπων. Ίσως να ανήκεις σε εκείνη την ομάδα ανθρώπων που δαιμονοποιούν τα γεωργικά φάρμακα για κάθε κακό. Είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα;

Αν ενδιαφέρεσαι για τον σωστό τρόπο χρήσης, τις κατάλληλες ποσότητες, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και όποιο άλλο χειρισμό που θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τα φυτά σου αλλά θα εκμηδενίσει τις αρνητικές συνέπειες τότε βρήκες το κατάλληλο σεμινάριο:

Το agronomist.gr δημιούργησε ένα μοναδικό webinar με θέμα Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων: ένας οδηγός ασφαλούς διαχείρισης για επαγγελματίες και ερασιτέχνες, διάρκειας 3 ωρών.

Δομή σεμιναρίου
Διάλεξη 1η: Οι επιδράσεις της χημικής καταπολέμησης (4λ 5δ)
Ποια είναι τα αποτελέσματα της κακής διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων στον άνθρωπο και το περιβάλλον

Διάλεξη 2η: Η σύνθεση του γεωργικού φαρμάκου (σε 2 μέρη-7λ 58δ & 9λ 50δ)
Από ποια κύρια συστατικά αποτελείται ένα γεωργικό φάρμακο; Ποια είναι η σημασία γνώσης αυτών;

Διάλεξη 3η: Νομοθεσία και ασφάλεια γεωργικών φαρμάκων (σε 2 μέρη-10λ 17δ & 8λ 25δ)
Ποια χαρακτηριστικά των γεωργικών φαρμάκων ελέγχονται ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις χρήσης τους στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Υπάρχει διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις διαδικασίες έγκρισης ενός φυτοφαρμάκου;

Διάλεξη 4η: Κατηγορίες γεωργικών φαρμάκων με βάση τη μορφή και τη δράση τους (σε 2 μέρη-7λ 55δ & 14λ 57δ)
Μάθετε σε ποιες μορφές κυκλοφορούν τα γεωργικά φάρμακα. Ποια μορφή είναι η κατάλληλη σε κάθε εφαρμογή;

Διάλεξη 5η: Διαβάζοντας την ετικέτα (σε 2 μέρη-6λ 58δ & 12λ 24δ)
Αποκωδικοποιήστε την ετικέτα ενός γεωργικού φαρμάκου για ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη χρήση.

Διάλεξη 6η: Πως θα επιλέξω το κατάλληλο μυκητοκτόνο (9λ 6δ)
Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση επιλογής του κατάλληλου μυκητοκτόνου;

Διάλεξη 7η: Πως θα επιλέξω το κατάλληλο εντομοκτόνο (σε 2 μέρη-9λ 34δ & 9λ)
Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση επιλογής του κατάλληλου εντομοκτόνου;

Διάλεξη 8η: Πως θα επιλέξω το κατάλληλο ζιζανιοκτόνο (σε 2 μέρη-13 32δ & 22λ 21δ)
Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που καθορίζουν την απόφαση επιλογής του κατάλληλου ζιζανιοκτόνου;

Διάλεξη 9η: Επιλογή σκευάσματος ανάλογα το είδος του φυτού ή της καλλιέργειας (11λ 13δ)
Μάθετε τη διαδικασία λήψης απόφασης για εφαρμογή του σωστού σκευάσματος με κριτήριο το είδος του φυτού.

Διάλεξη 10η: Επιλογή σκευάσματος ανάλογα το στάδιο ανάπτυξης των φυτών (16λ 44δ)
Πως η ηλικία επηρεάζει την απόφαση επιλογής ενός φυτοφαρμάκου;

Διάλεξη 11η: Επιλογή σκευάσματος ανάλογα τις καιρικές συνθήκες (σε 2 μέρη-8 53δ & 9λ 20δ)
Ποιο είναι το κατάλληλο φυτοφάρμακο ανάλογα τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες;

Διάλεξη 12η: Επιλογή σκευάσματος ανάλογα τον διαθέσιμο εξοπλισμό (3λ 34δ)
Δεν είναι κατάλληλα όλα τα φυτοφάρμακα για όλα τα μηχανήματα! Μάθετε πως θα επιλέξετε γεωργικό φάρμακο με βάση το μηχάνημα που έχετε στην αποθήκη σας.

Διάλεξη 13η: Επιλογή σκευάσματος ανάλογα τις οικονομικές συνθήκες (6λ 20δ)
Πότε συμφέρει οικονομικά να ψεκάσω και πότε να μην ασχοληθώ καθόλου;

Διάλεξη 14η: Κανόνες ορθής διαχείρισης και εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων. Μέρος Ι. (10λ 52δ)
Κανόνες ασφάλειας για τους χρήστες.
Κριτήρια αγοράς γεωργικών φαρμάκων από το κατάστημα.
Κανόνες αποθήκευσης.
Κανόνες αραίωσης γεωργικών φαρμάκων.

Διάλεξη 15η: Κανόνες ορθής διαχείρισης και εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων. Μέρος ΙΙ. 11λ 50δ)
Κανόνες ασφάλειας κατά την εφαρμογή.
Κανόνες απόρριψης συσκευασίας γεωργικού φαρμάκου.

Διάλεξη 16η: Μηχανές επίπασης-Είδη και λειτουργία (7λ 18δ)
Ποια είδη επιπαστικών μηχανών υπάρχουν και πως αυτές λειτουργούν για γεωργικά φάρμακα που έχουν μορφή σκόνης.

Διάλεξη 17η: Η δομή του ψεκαστικού μηχανήματος (σε 2 μέρη-10λ 54δ & 7λ 33δ)
Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός τυπικού ψεκαστικού μηχανήματος;

Διάλεξη 18η: Τύποι ψεκαστικών μηχανών (5λ 43δ)
Δείτε ποιοι τύποι ψεκαστικών μηχανών υπάρχουν στην αγορά και πως λειτουργούν.

Διάλεξη 19η: Κριτήρια επιλογής-αγοράς ψεκαστικού μηχανήματος (7λ 37δ)
Με βάση ποια κριτήρια θα προχωρήσουμε στην απόκτηση ενός ψεκαστικού μηχανήματος;

Διάλεξη 20η: Συντήρηση ψεκαστικού μηχανήματος (8λ 26δ)
Δείτε τις απαραίτητες ενέργειες για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση του ψεκαστικού εξοπλισμού

Διάλεξη 21η: Προετοιμασία ψεκασμού (4λ 41δ)
Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη πριν την απόφαση για ψεκασμό.

Διάλεξη 22η: Εφαρμογή ψεκασμού (11λ 17δ)
Μελέτη επίδρασης ανέμου.
Ρύθμιση ψεκασμού (ύψος, εύρος, πίεση)
Έλεγχος εκπλήρωσης κριτηρίων (χειριστή, αραίωση, ποσότητα, στάδιο, σκεύασμα κ.ά.)
Γέμισμα και λειτουργία ντεπόζιτου.
Πορεία ψεκαστικού μηχανήματος.
Έλεγχοι και παρεμβάσεις κατά τον ψεκασμό.

Διάλεξη 23η: Καλιμπράρισμα ψεκαστικού (13λ 44δ)
Όλες οι απαραίτητες διαδικασίας για τη ρύθμιση του ψεκαστικού μηχανήματος.

Διάλεξη 24η: Υπολογισμός της ποσότητας φαρμάκου για ένα ψεκασμό
Μια πρακτική προσέγγιση υπολογισμού της απαραίτητης ποσότητας φαρμάκου για την έκτασή σας.

Διάλεξη 25η: Καθαριότητα ψεκαστικού
Πως πρέπει να καθαρίζετε το ψεκαστικό σας μηχάνημα μετά τον ψεκασμό.

Διάλεξη 26η: Κλείσιμο-ανακεφαλαίωση (2λ 23δ)

Δείτε τη δομή του σεμιναρίου στη νέα μας ιστοσελίδα: Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων


Το σεμινάριο περιλαμβάνει:
3 ώρες βιντεοσκοπημένων διαλέξεων
Τις παρουσιάσεις διαφανειών του σεμιναρίου.
Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Εισηγητής είναι ο Δρ Ανδρέας Παπασταύρου, γεωπόνος

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο (ενδεικτικά);
Σε επαγγελματίες αγρότες κάθε καλλιέργειας
Σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες κηπουρούς
Σε ιδιώτες που κατέχουν λίγα ή πολλά φυτά στη βεράντα και τον κήπο
Σε γεωτεχνικούς
Σε σπουδαστές και φοιτητές γεωτεχνικών σχολών

Οφέλη παρακολούθησης
Εκμάθηση ασφαλούς χρήσης γεωργικών φαρμάκων
Διασφάλιση ποιότητας γεωργικών προϊόντων
Διασφάλιση υγείας χειριστών γεωργικών φαρμάκων
Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων αγρού και κήπου


Ημερομηνίες διεξαγωγής
Άμεσα διαθέσιμο

Κόστος συμμετοχής
40€

 

Υποβολή Αίτησης

 

Online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Επικοινωνήστε μαζί μας...

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!