Σεμινάριο ΙSO 14001 & Περιβαλλοντική ασφάλεια PDF Print E-mail

Η αναγκαιότητα διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας λόγω των διαφόρων μορφών υποβάθμισης του περιβάλλοντος έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, ως συνέπεια της λειτουργίας τους, υιοθετώντας διάφορες μεθόδους και εργαλείαμε σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Το πρότυπο ISO 14001 συνιστά την πλέον σύγχρονη προσέγγιση κανόνων, προδιαγράφοντας τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για κάθε βιομηχανική ή άλλη δραστηριότητα. Η ανάπτυξη των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρέχει στις επιχειρήσεις ιδιαίτερα σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και ανταγωνιστικά οφέλη είτε από την πλευρά τήρησης της νομοθεσίας, είτε ως οικονομικό αντιστάθμισμα.

Το agronomist.gr υλοποιεί ένα online σεμινάριο, μέσα από την εκπαιδευτική του πλατφόρμα, με αντικείμενο «ΙSO 14001 & Περιβαλλοντική ασφάλεια» 6ωρης διάρκειας που θα διεξαχθεί σε 3 συνεδρίες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, η κατανόηση των μεθόδων για τη διαχείριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών θεμάτων και των επιπτώσεών τους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των διαλέξεων διαμορφώνεται ως εξής :

1η Διάλεξη (2 ώρες)

 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ)
 • Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Το πρότυπο ISO 14001
 • Βασικά στοιχεία  του ISO 14001
 • Όροι και ορισμοί του ISO 14001


2η Διάλεξη (2 ώρες)

 • Ανάλυση του προτύπου ISO 14001
 • Γενικές απαιτήσεις
 • Εφαρμογή και λειτουργία
 • Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
 • Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις
 • Το νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015 & σύγκριση με το παλιό πρότυπο ISO 14001 : 2008


3η Διάλεξη (2 ώρες)

 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποβλήτων κατά το πρότυπο ISO 14001
 • Διαχείριση Αποβλήτων Αγροτουριστικής Μονάδας, Ξενοδοχειακής Μονάδας, Υγειονομικής Μονάδας και Βιομηχανίας Ζωοτροφών
 • Ολοκληρωμένη Διαχείριση ΑποβλήτωνΕισηγήτρια : Ιορδανίδου Μελίνα, Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων D.E.S. Msc

Πού απευθύνεται;

 • Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπόνους, Χημικούς, Χημικούς Μηχανικούς, Περιβαντολλόγους.
 • Σε κατόχους ή υπεύθυνους βιομηχανικών, αγροτικών και άλλων συναφών επιχειρήσεων.
 • Σε υπευθύνους εφαρμογής Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων.
 • Σε νεοεισερχόμενους στον κλάδο που επιθυμούν να κατανοήσουν τα θέματα των περιβαλλοντικών κινδύνων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

 

Οφέλη παρακολούθησης

 • Κατανόηση του σκοπού και των αρχών που αφορούν το πρότυπο ISO 14001.
 • Επεξήγηση του νομοθετικού πλαισίου της Περιβαλλοντικής  Ασφάλειας.
 • Σχεδιασμός και Διεξαγωγή Επιθεωρήσεων κατά ISO 14001.
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων και σε βιντεοσκόπηση, οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα με απεριόριστη χρονική διάρκεια πρόσβασης.

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Άμεσα σε βιντεοσκόπηση

 

Κόστος συμμετοχής

50 ανά Η/Υ για 6 ώρες διαλέξεων + σημειώσεις.


Υποβολή Αίτησης

 

Online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Επικοινωνήστε μαζί μας...

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!