Σεμινάριο ΙSO 22000 & H.A.C.C.P PDF Print E-mail

Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί ένα ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το διεθνές πρότυπο ISO 22000 αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και αποτελεί το πιο διαδεδομένο πρότυπο με δυνατότητα εφαρμογής σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίμων. Σκοπός του ISO 22000 είναι η εναρμόνιση σε παγκόσμια κλίματα των απαιτήσεων της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) από όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων.

Το agronomist.gr υλοποιεί ένα online σεμινάριο, μέσα από την εκπαιδευτική του πλατφόρμα, με αντικείμενο «ΙSO 22000 & H.A.C.C.P» 12 διαλέξεων συνολικής διάρκειας 4 ωρών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και εννοιών των συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων καθώς και των απαιτήσεων του προτύπου ISO 22000.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των διαλέξεων διαμορφώνεται ως εξής :

1η Διάλεξη (Διάρκεια : 11 λεπτά)
Λεξιλόγιο Ασφάλειας Τροφίμων
Κίνδυνοι & Αυτοέλεγχοι
Διορθωτικές Ενέργειες
Επικινδυνότητα & Επιμόλυνση

2η Διάλεξη (Διάρκεια : 16 λεπτά)
Σύστημα Διαχείρισης & Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ.)
Γενικές Απαιτήσεις & Απαιτήσεις Τεκμηρίωσης Σ.Δ.Α.Τ.
Πλεονεκτήματα Σ.Δ.Α.Τ.

3η Διάλεξη (Διάρκεια : 11 λεπτά)
Συστήματα Πιστοποίησης & Ασφάλειας Τροφίμων
Φορείς πιστοποίησης
Πρότυπα ασφάλειας τροφίμων
HACCP,  CCP, CL, σχέδιο HACCP
ISO 22000 & φορείς τροφικής αλυσίδας

4η Διάλεξη (Διάρκεια : 15 λεπτά)
Χαρακτηριστικά & Δομή του ISO 22000
Πλεονεκτήματα ISO 22000
Τυπική δομή ISO 22000

5η Διάλεξη (Διάρκεια: 17 λεπτά)
Απαιτήσεις ISO 22000
Σκοπός
Κανονιστικές αναφορές
Όροι & Ορισμοί

6η Διάλεξη (Διάρκεια : 19 λεπτά)
Πολιτική και Ασφάλεια Τροφίμων
Επικοινωνία
Ανασκόπηση της Διοίκησης

7η Διάλεξη (Διάρκεια : 6 λεπτά)
Διαχείριση πόρων
Προσωπικό
Υποδομή
Περιβάλλον εργασίας

8η Διάλεξη (Διάρκεια : 19 λεπτά)
Σχεδιασμός και παραγωγή ασφαλών τροφίμων
Προαπαιτούμενα προγράμματα
Ανάλυση κινδύνων
Ομάδα ασφάλειας τροφίμων

9η Διάλεξη (Διάρκεια : 17  λεπτά)
Σχέδιο HACCP
Προσδιορισμός CCP
Καθορισμός CL
Σχεδιασμός επαλήθευσης

10η Διάλεξη (Διάρκεια : 9  λεπτά)
Επικύρωση, επαλήθευση , βελτίωση Σ.Δ.Α.Τ.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης
Διασφάλιση συνεχούς επικαιροποίησης

11η Διάλεξη (Διάρκεια : 25  λεπτά)
Απαραίτητα έντυπα ISO 22000
Ταυτοποίηση σχεδίου HACCP
Πίνακας ανάλυσης κινδύνων
Πίνακας καθορισμού CCP

12η Διάλεξη (Διάρκεια :  5  λεπτά)
Προσχέδιο του νέου ISO 22000
Διαφορές με το παλιό πρότυπο
Φιλοσοφία του νέου προτύπου
Απαιτήσεις τεκμηρίωσης

 

13η Διάλεξη (Διάρκεια :  23  λεπτά)
Χαρακτηριστικά επιθεωρήσεων
Επιθεωρήσεις 1ου, 2ου & 3ου μέρους
Στάδια επιθεωρήσεων
Χαρακτηριστικά επιθεωρητή

 

14η Διάλεξη (Διάρκεια :  18  λεπτά)
Μη συμμορφώσεις
Διορθωτικές ενέργειες
Παράδειγμα επιθεώρησης ISO 22000
Διαρκής βελτίωση


Εισηγήτρια : Ιορδανίδου Μελίνα, Γεωπόνος-Τεχνολόγος Τροφίμων D.E.S. Msc


Πού απευθύνεται :

  • Σε επαγγελματίες τροφίμων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες.
  • Σε υποψήφιους επαγγελματίες τροφίμων.
  • Σε νέους που θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους εξασφαλίσουν νέες δυνατότητες εργασίας.
  • Σε γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, τεχνολόγους τροφίμων, κτηνιάτρους, χημικούς, μηχανικούς που θέλουν να εμπλουτίσουν τις επιστημονικές τους γνώσεις.Οφέλη παρακολούθησης

  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
  • Δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημάτων σε βιντεοσκόπηση, οποιαδήποτε άλλη ημέρα και ώρα με απεριόριστη διάρκεια

 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Άμεσα σε βιντεοσκόπηση

 

Κόστος συμμετοχής
50€ ανά Η/Υ για 4 ώρες διαλέξεων + σημειώσεις.

 

Υποβολή Αίτησης (για πληρωμή μέσω web banking ή τραπεζική κατάθεση)

 

Online πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα

€ 50,00 ΠΛΗΡΩΜΗ
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!