Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών PDF Print E-mail

 

Η καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών αποτελεί μία από τις ελκυστικότερες επιλογές για νεοεισερχόμενους ή υφιστάμενους παραγωγούς. Οι γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, συλλογή και μεταποίηση κάθε αρωματικού-φαρμακευτικού φυτού αναπτύσσονται στο μάθημα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά του e-school by agronomist.gr. Αυτό που μέχρι τώρα απουσιάζει από την κατάρτιση των ενδιαφερόμενων είναι η προσέγγιση υπό πραγματικές συνθήκες αγοράς!

Οι άνθρωποι του agronomist.gr ταξίδεψαν κυριολεκτικά και ηλεκτρονικά σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, συνομίλησαν με ανθρώπους που ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα και άντλησαν υλικό από χιλιάδες σελίδες έγκυρων δημοσιεύσεων και σπάνιων εγγράφων. Αποτέλεσμα αυτής της πολύμηνης έρευνας είναι το καινοτόμο σεμινάριο με τίτλο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών, διάρκειας 40 ωρών.

Στο σεμινάριο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών αναπτύσσονται με πολύ απλό αλλά τεκμηριωμένο τρόπο όλα τα ζητήματα που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν τον υποψήφιο καλλιεργητή Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια των φυτών που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας αλλά και το παγκόσμιο εμπόριο, όπως η ρίγανη, η μέντα, το δενδρολίβανο, η λεβάντα, το θυμάρι, ο βασιλικός κ.ά.

 

Δομή μαθήματος

 

1ο Κεφάλαιο: Βασικές καλλιεργητικές έννοιες.

 • Γνωρίζοντας τα φυτά.
 • Η επίδραση του εδαφικού και εναέριου περιβάλλοντος.
 • Η σημασία της λίπανσης των καλλιεργειών.
 • Οι τρόποι και οι αρχές άρδευσης των καλλιεργειών.
 • Η αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων (βιολογικά και συμβατικά).

 

2ο Κεφάλαιο: Κριτήρια επιλογής καλλιέργειας Αρωματικών/Φαρμακευτικών Φυτών.

 • Βήματα εκτίμησης κλιματικών συνθηκών περιοχής καλλιέργειας.
 • Δειγματοληψία εδάφους και ερμηνεία έκθεσης ανάλυσης.
 • Λήψη απόφασης για άρδευση. Συμφέρει οικονομικά ή όχι;
 • Ένα ή περισσότερα χωράφια; Ανάλυση κόστους/κέρδους.
 • Έρευνα υφιστάμενης κατάστασης. Τι λένε οι παραγωγοί ΑΦΦ ανά την Ελλάδα;
 • Διερεύνηση αγοράς αιθέριων ελαίων.
 • Μηχανισμοί παραλαβής και επίδραση στην ποιότητα.
 • Εκτίμηση κατάστασης παραγωγής ξηράς δρόγης.
 • Παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία στην Ελλάδα και παγκόσμια.
 • Τάσεις παγκόσμιου εμπορίου.
 • 1η Ενδιάμεση απόφαση: τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά που είναι καταρχήν κατάλληλα.

 

3ο Κεφάλαιο: Το σχέδιο καλλιέργειας Αρωματικών/Φαρμακευτικών Φυτών.

 • Εγκατάσταση φυτειών σε μικρή κλίμακα: η προκαταρκτική φάση.
 • Εγκατάσταση πειραματικής φυτείας: 2η ενδιάμεση απόφαση.
 • Καλλιέργεια και παραγωγή σε μικρή κλίμακα.
 • Καλλιέργεια σε εμπορική κλίμακα. Η τελική απόφαση.

 

4ο Κεφάλαιο: Διοίκηση και διαχείριση καθετοποιημένης μονάδας ρίγανης

 • Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου εκμετάλλευσης. Θα αναλυθεί και κοστολογηθεί η δυνατότητα έναρξης μιας καθετοποιημένης μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και προώθησης προϊόντων ρίγανης. Ειδικότερα:
 • Ανάλυση σκεπτικού έναρξης επιχείρησης.
 • Ερμηνεία και κοστολόγηση παραγόντων παραγωγής.
 • Τεχνοοικονομική ανάλυση.
 • SWOT ανάλυση.
 • Ερμηνεία-Συμπεράσματα.
 • Το marketing plan.
 • Εκμάθηση λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

 

5ο Κεφάλαιο: Καλλιέργεια και μεταποίηση με βάση τα πρότυπα της αγοράς-στόχο.

 • Καλλιεργητικοί χειρισμοί που επηρεάζουν ποιότητα και απόδοση των σημαντικότερων Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών της Ελλάδας*.
 • Επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού και ποικιλίας.
 • Αντικαθιστώντας την παλιά καλλιέργεια.
 • Βιολογική καλλιέργεια και κρίσιμα σημεία.
 • Οι μεταβολές των εποχών και των αιθέριων ελαίων.
 • Η συγκομιδή σε σχέση με την ποιότητα και απόδοση.
 • Τρόποι αποξήρανσης ανάλογα το είδος και το προσδοκώμενο οικονομικό αποτέλεσμα.
 • Μέσα και καταλληλότητα συσκευασίας.
 • Πρότυπα ISO για αιθέρια έλαια (αποθήκευση, συσκευασία, δειγματοληψία, κρίσιμα χαρακτηριστικά).
 • Επίδραση της παραλαβής στην ποιότητα και απόδοση.

*Ρίγανη, Ματζουράνα, Θυμάρι, Βασιλικός, Τσάι του βουνού, Φασκόμηλο, Μέντα, Λεβάντα, Δενδρολίβανο, Εσπεριδοειδή, Αλόη.

 

6ο Κεφάλαιο: Προβολή και προώθηση στην εγχώρια και ξένη αγορά.

 • Οι δυνατότητες τυποποίησης ανάλογα το είδος.
 • Οι αγορές-στόχος με βάση κριτήρια.
 • Λιανικό ή χονδρικό εμπόριο;
 • Διαδικτυακές πωλήσεις και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων (facebook, twitter, linkdin, alibaba).
 • Οργάνωση συμμετοχής σε έκθεση.
 • Διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα προβολής (τιμές, αποτελεσματικότητα, αναμενόμενα αποτελέσματα).
 • Συμβολαιακή καλλιέργεια: τύποι, πλεονεκτήματα και προβλήματα.

 

Δείτε τη δομή του σεμιναρίου στη νέα μας ιστοσελίδα: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Δρ Ανδρέας Παπασταύρου, γεωπόνος.

 

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Νέους και υφιστάμενους αγρότες
 • Συμβούλους επιχειρήσεων (γεωτεχνικοί κ.ά.)
 • Στελέχη γεωργικών επιχειρήσεων
 • Μεταποιητές γεωργικών προϊόντων
 • Εμπόρους Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών

 

Ποια τα οφέλη παρακολούθησης του σεμιναρίου;

 • Πλήρης κατανόηση του τρόπου έναρξης δραστηριότητας στον τομέα.
 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου επένδυσης στον τομέα.
 • Απόκτηση εργαλείων σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (απαραίτητο σε σχέδια βελτίωσης, υποβολή ΕΣΠΑ, ένταξη νέων αγροτών κτλ).
 • Υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων διαχείρισης, για παραγωγή προϊόντων εμπορικών προδιαγραφών.
 • Διαχείριση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων.
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Άμεσα σε βιντεοσκόπηση. Απορίες και ερωτήματα συζητώνται με τον εκπαιδευτή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (e-mail, τηλέφωνο, πλατφόρμα, κατ' ιδίαν συνάντηση).


Κόστος συμμετοχής

150€ ανά Η/Υ, για 40+ ώρες διαλέξεων + 2000 περίπου σελίδες πρωτότυπων σημειώσεων.

 

Υποβολή Αίτησης (για πληρωμή μέσω web banking ή τραπεζικής κατάθεσης)

 

Online πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

Επικοινωνήστε μαζί μας...

 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!