Print E-mail

Όροι και Προϋποθέσεις

χρήσης των υπηρεσιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e school) του Agronomist.gr από τους τελικούς χρήστες

1.    Εισαγωγή
Με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις καθορίζεται το πλαίσιο υπό το οποίο οι τελικοί χρήστες της ιστοσελίδας eclass.agronomist.gr έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-school) του Agronomist.gr (Υπηρεσία). Η χρήση των Υπηρεσιών προϋποθέτει την πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η οποία υποδεικνύεται είτε από την έγγραφη συμφωνία, είτε από την επισήμανση του πεδίου «Αποδοχή» στο τέλος των Όρων και Προϋποθέσεων.

 

2.    Ορισμοί
2.1 Παρακάτω ορίζεται η σημασία λέξεων και εκφράσεων που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις:


«Ημερομηνία έναρξης»: η ημέρα κατά την οποία ένας τελικός χρήστης λαμβάνει την επιβεβαίωση πληρωμής για την Υπηρεσία από τον Διαχειριστή.

«Chat-Forum»: άτυπες συζητήσεις που προσφέρονται από την Υπηρεσία και το περιεχόμενό της διεξαγόμενες από και μεταξύ των τελικών χρηστών και τον Διαχειριστή μέσω της σχετικής ενότητας της Ιστοσελίδας.

«Τελικός χρήστης»: ο εκπαιδευόμενος ή/και ο εκπαιδευτής που κάνουν χρήση της Υπηρεσίας.

«Εκπαιδευτικό υλικό»: οποιαδήποτε μορφή υλικού (ηλεκτρονική, γραπτή, κτλ) διαθέσιμη μέσω της Υπηρεσίας στον τελικό χρήστη με σκοπό τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Ημερομηνία λήξης»: το χρονικό σημείο στο οποίο λήγει η προσυμφωνημένη μεταξύ των συμβαλλόμενων περίοδος εκπαιδευτικής διαδικασίας για δεδομένο μάθημα.


«Δίδακτρα»: το απαιτούμενο οικονομικό αντίτιμο πρέπει να καταβάλει ο εκπαιδευόμενος ώστε να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.

«Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»: όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα σχεδιασμού (κατοχυρωμένα ή μη) δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, τεχνογνωσίας και οποιεσδήποτε άλλες μορφές ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που ανήκουν ή ελέγχονται από τον Διαχειριστή σε σχέση με την Υπηρεσία, το εκπαιδευτικό υλικό και το προϊόν.

«Δικαίωμα χρήσης»: το επίπεδο πρόσβασης που παρέχει ο Διαχειριστής στον τελικό χρήστη πάνω στο προϊόν ανάλογα με τον ανατιθέμενο ρόλο του δεύτερου (εκπαιδευτής ή εκπαιδευόμενος).

«Προϊόν»: το λογισμικό πάνω στο οποίο ο Διαχειριστής κατέχει όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

«Εκπαιδευόμενος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κάνει χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την ενημέρωσή του για το περιεχόμενο της τελευταίας ή/και την απόκτηση κατάρτισης πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό.

«Εκπαιδευτής»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κάνει χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την κατάρτιση των εκπαιδευόμενων.

«Ιστοσελίδα»: ο δικτυακός τόπος υπό την ονομασία (domain) www.agronomist.gr συμπεριλαμβανομένων όλων των υπό-ονομάτων (subdomains).

«Συμβαλλόμενοι»: νοούνται ο Διαχειριστής και κάθε ένας τελικός χρήστης ξεχωριστά που συμφωνούν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

«Τράπεζα»: τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται ο Διαχειριστής σε σχέση με την Υπηρεσία.

«Διαχειριστής»: το Agronomist.gr και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία με αυτό.


2.2 Λέξεις και εκφράσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.1 σε ενικό ή πληθυντικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό ή τον ενικό αριθμό αντίστοιχα.


2.3 Οι επικεφαλίδες στις παραγράφους των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων έχουν εισαχθεί για λόγους διευκόλυνσης και κατανόησης από τους συμβαλλόμενους και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ξεχωριστό τμήμα τους.

 

3.   Χρήση και πληρωμή των Υπηρεσιών
3.1 Κάθε τελικός χρήστης αποκτά δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας ως εξής:
i.    Ο τελικός χρήστης πρέπει να επιλέξει το μάθημα ή τα μαθήματα της επιλογής του μέσα από τη λίστα της Ιστοσελίδας και να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες.
ii.    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο εκπαιδευόμενος πρέπει να καταβάλλει το σχετικό αντίτιμο των Υπηρεσιών, όπως αυτό αναγράφεται στην Ιστοσελίδα με κατάθεση μετρητών στην τράπεζα, ή με αντικαταβολή, ή με χρήση κάρτας Paysafe ή με πιστωτική κάρτα. Ο εκπαιδευτής πρέπει να εισάγει τον κωδικό που του έχει παραχωρηθεί από την Υπηρεσία ύστερα από σχετική συμφωνία. Όλες οι συναλλαγές πρέπει να γίνονται σε νόμισμα ευρώ, εκτός αν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων διαφορετικά.
iii.    Μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής του αντιτίμου (για τον εκπαιδευόμενο) και την εισαγωγή του κωδικού (για τον εκπαιδευτή) οι τελικοί χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία μέσω της Ιστοσελίδας και για το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης και της ημερομηνίας λήξης.


3.2 Ανάλογα τα δικαιώματα χρήσης οι τελικοί χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αναρτούν υλικό στο προϊόν. Κάθε τελικός χρήστης δεσμεύεται να μην αναρτά υλικό που είναι άσχετο με το αντικείμενο του μαθήματος και εν γένει της Υπηρεσίας. Παραβίαση της παρούσης ρήτρας αποτελεί αιτία άμεσης διακοπής της πρόσβασης στην Υπηρεσία ενώ σε περίπτωση δημοσίευσης άσεμνου ή παράνομου υλικού είναι δυνατή η ποινική δίωξη.


3.3. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία έναρξης και λήξης, χωρίς να έχει δηλώσει αδυναμία χρήσης στον Διαχειριστή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης, τότε απαιτείται επανεγγραφή σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.1. Αν ο εκπαιδευόμενος δηλώσει εγκαίρως αδυναμία χρήσης τότε υπάρχει η δυνατότητα μετάθεσης της ημερομηνίας έναρξης σε άλλη ημερομηνία.


3.4 Απόσυρση του ενδιαφέροντος του εκπαιδευόμενου για την Υπηρεσία ύστερα από καταβολή του σχετικού αντιτίμου είναι αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί εγγράφως εντός 14 ημερών. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων διδάκτρων. Πέρα του παραπάνω διαστήματος δεν αναγνωρίζεται καμία επιστροφή χρημάτων από την Υπηρεσία.


3.5. Η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να ζητήσει προαιρετικά επιπλέον δίδακτρα για ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται στις προκαθορισμένες παροχές, όπως αυτές διατυπώνονται στην Ιστοσελίδα.

 

4. Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
4.1. Ο τελικός χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Υπηρεσία, το εκπαιδευτικό υλικό και το προϊόν ανήκουν και ελέγχονται από τον Διαχειριστή. Επίσης ο τελικός χρήστης εγγυάται και αναλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
i.    Διασφαλίζει ότι η χρήση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση.
ii.    Δεν αντιγράφει, δεν εμπορεύεται και δεν διανέμει το σύνολο ή τμήμα του υλικού της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού).


4.2. Οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων της παραγράφου 4.1 δίνει το δικαίωμα στον Διαχειριστή να διακόψει άμεσα την πρόσβαση του τελικού χρήστη στην Υπηρεσία και να κινήσει τις δέουσες νομικές διαδικασίες εναντίον του.

 

5. Αποποίηση Διαχειριστή
5.1. Ο Διαχειριστής καταβάλλει όλες τις δυνατές ενέργειες ώστε η Ιστοσελίδα να είναι ενημερωμένη και εμπλουτισμένη με τις σωστές πληροφορίες σε σχέση με την Υπηρεσία. Παρ’ όλα αυτά ο Διαχειριστής δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που είναι δυνατόν να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα για τους τελικούς χρήστες.


5.2. Χωρίς περιορισμό στη γενίκευση των όρων που αναφέρονται στη διάταξη 5.1 ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη που απορρέει από πληροφόρηση που δημοσιεύτηκε σε Forum ή Chat room της Υπηρεσίας ακόμα και ως αποτέλεσμα απάντησης σε ερώτημα τελικού χρήστη. Η παρούσα αποποίηση αφορά τόσο σε πληροφόρηση που παρεσχέθη από τον Διαχειριστή, όσο και από οποιονδήποτε άλλο τελικό χρήστη.


5.3. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το ύψος του αντιτίμου των διδάκτρων για τις Υπηρεσίες, οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ο Διαχειριστής θα μεριμνήσει ώστε να κοινοποιήσει την απόφασή του έγκαιρα, τριάντα (30) ημέρες πριν την εφαρμογή των νέων διδάκτρων, μέσω της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κρίνει πρόσφορο. Αλλαγές στο ύψος των διδάκτρων εντός της περιόδου ανάμεσα στην ημερομηνία έναρξης και λήξης δεν είναι δυνατή.

 

6. Ανωτέρα βία
6.1. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημίες υποστούν οι τελικοί χρήστες για λόγους ανεξάρτητους από εκείνον. Ο Διαχειριστής οφείλει να αναστείλει την Υπηρεσία για λόγους ανωτέρας βίας. Τέτοιοι λόγοι μπορούν να είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, εκρήξεις, πλημμύρες, πόλεμος, εξέγερση, εμφύλιος πόλεμος, αδυναμία λειτουργίας των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και οποιαδήποτε άλλη πράξη θεωρούμενη ως ανωτέρα βία που είναι εκτός του εύλογου ελέγχου του Διαχειριστή.


6.2. Εάν οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 διαρκέσει περισσότερο από εξήντα (60) ημέρες ο Δαχειριστής έχει το δικαίωμα να τερματίσει την Υπηρεσία στο σύνολό της αμέσως.

 

7. Τερματισμός
7.1. Επιπρόσθετα των δικαιωμάτων όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 4.2 και 6.2, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα (όπως εκείνος κρίνει σκόπιμο) να αναστείλει ή τερματίσει την Υπηρεσία οποιαδήποτε χρονική στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση εάν:
i.    Ο Διαχειριστής είναι απαραίτητο να προβεί σε εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης της Ιστοσελίδας προς επωφελεία των τελικών χρηστών,
ii.    Ένας μεμονωμένος τελικός χρήστης έχει παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση οποιαδήποτε απαγόρευση της πρόσβασης του τελικού χρήστη στην Υπηρεσία θα πραγματοποιείται χωρίς να θίγονται άλλα δικαιώματα ή άλλα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα στον Διαχειριστή ενατίον του τελικού χρήστη. 

 

8. Μη εκχώρηση
8.1. Κάθε τελικός χρήστης συμφωνεί  ότι, μετά την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η χρήση της Υπηρεσίας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική του κατάρτιση και θα είναι υπεύθυνος για την καταβολή των απαιτούμενων διδάκτρων. Οποιαδήποτε εκχώρηση, μεταβίβαση, απόπειρα εκχώρησης ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων του τελικού χρήστη θεωρείται ως παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 

9. Νόμοι
9.1.Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

 

10. Τροποποιήσεις
10.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις είναι δυνατόν να τροποποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τον Διαχειριστή, ο οποίος τους αναρτά στην Ιστοσελίδα. Οι τελικοί χρήστες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το περιεχόμενο των Όρων και Προϋποθέσεων πριν προχωρήσουν σε χρήση της Υπηρεσίας.


10.2. Όλοι οι παραπάνω όροι αποτελούν σύμβαση μεταξύ του παρόντος δικτυακού τόπου, ο οποίος εκπροσωπείται από τους εκδότες του και τον κάθε επισκέπτη/χρήστη. Η εν λόγω σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τα δύο μέρη και καμία τροποποίηση των όρων δεν θα λαμβάνεται υπόψη αν δεν αναγράφεται στο ενσωματωμένο κείμενο των όρων χρήσης.