Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης στη Γεωργία και τα Τρόφιμα PDF Print E-mail

Όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, ως εργαλείο αντιμετώπισης του διεθνούς ανταγωνισμού, ο οποίος συμπιέζει σημαντικά το εισόδημα των ελλήνων παραγωγών. Οι αγορές «αντιλαμβάνονται» ένα προϊόν ως ποιοτικό μόνο μέσα από αναγνωρισμένα κριτήρια και διαδικασίες: τα Συστήματα Διαχείρισης.

Η έννοια της ποιότητας εμπεριέχει τόσο εμπειρικά συστατικά, όσο και στοιχεία τεκμηρίωσης. Η εμπειρική πλευρά περιορίζεται συνήθως σε χαρακτηρισμούς για τη γεύση, το άρωμα και την εμφάνιση των προϊόντων, ενώ η επαρκής τεκμηρίωση είναι αποτέλεσμα οργάνωσης, καταγραφών και επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.

Τα Συστήματα Διαχείρισης εκτείνονται σε όλο το φάσμα της παραγωγικής αλυσίδας και αναφέρονται σε αντικείμενα όπως είναι η Ποιότητα, το Περιβάλλον, η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, η Ασφάλεια των Τροφίμων κ.ά. Αν και μέχρι σήμερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις και η βιομηχανία έχει αξιοποιήσει στο έπακρο την ύπαρξη αυτών των συστημάτων δείχνοντας το δρόμο, η ελληνική γεωργία δεν έχει καταφέρει να φτάσει στα ίδια επίπεδα.

Το agronomist.gr αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανασυγκρότησης της ελληνικής γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας, διοργανώνει ένα μοναδικό διαδικτυακό σεμινάριο διάρκειας 40 ωρών, με θέμα: Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης στη Γεωργία και τα Τρόφιμα.

 

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

Εισαγωγικά στοιχεία (Γενικά πρότυπα, εμπλεκόμενα πρόσωπα και φορείς, πρότυπα και πιστοποιήσεις στη γεωργία, πρότυπα και πιστοποιήσεις στα τρόφιμα).

Γενικές αρχές των Συστημάτων Διαχείρισης (σκοπός εφαρμογής συστημάτων, οργανόγραμμα και διοίκηση, ο κύκλος του Demming στη γεωργία, διαδικασίες λήψης απόφασης, βελτίωση συστήματος).

Οριοθέτηση στόχων (νομικές και άλλες απαιτήσεις, ανάγκη πελατών, πελάτες και καταναλωτές, υφιστάμενη κατάσταση, αθέμιτος ανταγωνισμός)

Τα απρόβλεπτα της γεωργίας (κόστος παραγωγής, αύξηση παραγωγής, μέτρηση επίδοσης αγροτεμαχίου και παραγωγού, δείκτες ποιότητας προϊόντος, μέγιστο δυναμικό παραγωγής, η επικοινωνία των δεικτών προς την αγορά, το παράδειγμα BELOD).

Οργάνωση της γεωργικής παραγωγής (επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, πιστοποιημένο ή επώνυμο προϊόν;, ο πολυτεμαχισμός ως πρόβλημα και ευκαιρία, ατομισμός και συλλογικότητα, συλλογικοί στόχοι, αυτοέλεγχος, έλεγχος, πιστοποίηση).

 

Δείτε αναλυτικά την ύλη του σεμιναρίου Σύγχρονα Συστήματα Διαχείρισης στη Γεωργία και τα Τρόφιμα.

 

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο κ. Γεώργιος Μιχαλόπουλος, γεωπόνος και διευθυντής της ΡΟΔΑΞ ΑΓΡΟ ΕΠΕ.

 

Ποιους αφορά

Το σεμινάριο αναφέρεται σε ανθρώπους και φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων. Ενδεικτικά προφίλ συμμετεχόντων είναι:

 • Γεωπόνοι και τεχνολόγοι γεωπόνοι
 • Σύμβουλοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων τροφίμων
 • Σύγχρονοι υφιστάμενοι και υποψήφιοι αγρότες
 • Ομάδες Παραγωγών και Συνεταιρισμοί
 • Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε κρίκο της αλυσίδας παραγωγής αγροτικών προϊόντων
 • Φοιτητές γεωτεχνικών σχολών

 

Στόχοι σεμιναρίου

 • Η εμπέδωση των διαδικασιών ποιότητας στον απασχολούμενο σε γεωργικές δραστηριότητες.
 • Η χρησιμοποίηση των εργαλείων της ποιότητας για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας.
 • Η αξιοποίηση της ποιότητας για υποστήριξη επιχειρηματικών στόχων μέσω σχεδιασμού, προβολής κλπ.
 • Η δυνατότητα επιλογής της καταλληλότερης πιστοποίησης για τη ικανοποίηση των απαιτήσεων των αγοραστών.
 • Η ικανότητα αναγνώρισης των πιο σημαντικών επερχόμενων εξελίξεων σε σχέση με την ποιότητα και το περιβάλλον.

 

Παροχές σεμιναρίου

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των διαλέξεων σε βιντεοσκόπηση (on demand), απεριόριστης διάρκειας.
 • Σημειώσεις των διαλέξεων

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Το σεμινάριο είναι υπο προετοιμασία και θα ανακοινωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2014. Θα είναι εφικτή η παρακολούθησή του μόνο σε βιντεοσκόπηση.

 

Κόστος συμμετοχής

200€ ανά Η/Υ

.
 
 

Newsletter

Γραφτείτε στο newsletter του e-school by agronomist.gr για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα σεμινάρια!